Pagbabago sa pagdating ng mga amerikano

Posted by / 07-Sep-2018 09:25

Noong 1934, isang bagong misyon (ang Misyong Qu Aqu Al, binubuo nina Quezon, Benigno Aquino Sr., at Rafael Alunan) ang nakipagnegosasyon para sa Tydings-Mc Duffie o Philippine Independence Act, na nagtakda ng sampung taong panahon ng transisyon na kikilalaning Komonwelt ng Pilipinas, na susundan ng pagkilala ng Estados Unidos sa kasarinlan ng Pilipinas.Nagtakda ang Tydings-Mc Duffie Act ng mga parametro para sa panahon ng paghahanda.Pagkatapos noon, unti-unti na ang paglawak ng representasyon sa pambansang lehislatura, simula sa Kapulungan ng Pilipinas (o Lower House) noong 1907.Noon lamang naipasa ang Batas Jones ng 1916 nabuo ang pangako ng kasarinlan–sa oras na handa ang mga Filipinong pamahalaan ang sarili.

1, itinatag ang Philippine Army at isang patakaran para sa pambansang tanggulan; Batas Komonwelt Blg.Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa na isang Filipino ang, sa wakas, uupo bilang Punong Tagapagpaganap (Chief Executive) at maninilbihan sa loob ng Palasyo ng Malacañan. Quezon at ang katambal niya sa pagtakbo na si Pangulo ng Senado pro tempore Sergio Osmeña bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo ng bansa.Ang mga botante naman ay naghalal ng mga kinatawan para sa bagong unikameral na Pambansang Kapulungan (National Assembly) at para sa mga lokal na posisyon.2, itinatag ang National Economic Council; Batas Komonwelt Blg. Inamyendahan ang 1935 Konstitusyon upang pahintulutan ang muling paghahalal sa pangulo at pangalawang pangulo, ibalik ang Senado at ang sistemang bikameral ng Lehislatura, at magtatag ng isang ahensiya para sa halalang pambansa, ang Commission on Elections.Pinagtibay ang mga mungkahing amyenda sa isang plebisitong isinagawa noong Hunyo 18, 1940.

pagbabago sa pagdating ng mga amerikano-12pagbabago sa pagdating ng mga amerikano-56pagbabago sa pagdating ng mga amerikano-12

May kapangyarihan itong magpatupad ng mga batas para sa Pilipinas, kilala bilang mga Batas Komonwelt, sa pamamagitan ng Pambansang Kapulungan.

One thought on “pagbabago sa pagdating ng mga amerikano”